Oddílové symboly

Oddílový znak (logo) TJ Sokol PP Hradec Králové 2, stolní tenis a jeho vznik

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol PP Hradec Králové 2 používá znak, který vznikl na základě historického znaku města a historické vlajky města. Tím se hlásí k mnohaleté tradici královského věnného města Hradce Králové.

Město Hradec Králové používá znak, jehož základní figura – dvouocasý lev se objevuje už na nejstarším dochovaném otisku pečeti z roku 1362. V době vzniku města ještě nebylo zvykem vydávat erbovní privilegium a skutečnost používání erbovního znamení českého krále v městském znaku královského města byla panovníkem mlčky přiznána. Písmeno G ve štítu začal Hradec Králové používat jako svého znaku již před rokem 1400. V průběhu let tyto dva znaky splynuly a od počátku 18. století Hradec Králové používá znak v současné ustálené podobě s následujícím heraldickým blazonem: „Červený štít s vlevo hledícím stříbrným dvouocasým lvem se zlatou korunou, zlatým jazykem a zlatými zuby a drápy, který drží v předních tlapách zlaté písmeno G.“

Barvy a pořadí pruhů na vlajce města Hradec Králové jsou odvozeny z barev figur a štítu městského znaku. Při převodu barev znaku na vlajku se nejdříve převádí barva figury a pak barva štítu. Proto je odshora nejdříve pruh bílý (hlavní figura, stříbrný lev), poté stejně široké pruhy, žlutý (zlaté písmeno G) a červený (barva štítu). Vexilologický popis vlajky zní: List tvoří tři vodorovné pruhy, bílý, žlutý a červený. Poměr šířky k délce listu je 2:3

 

Základní oddílový znak vznikl spojením vlajky města, která je odvozena ze znaku města a textu. Text je na šedém poli. Šedou barvu je možné najít na mnoha exteriérech města Hradce Králové a tato šedá barva na oddílovém znaku symbolizuje serióznost a důvěryhodnost.

Oddíl používá také slavnostní znak, který vychází ze základního znaku. Ve spodní části nalezneme červený papyrus s bílým textem letopočtu založení oddílu. Barvy jsou synonymem štítu a dvouocasého lva v městském znaku. V horní části nalezneme žlutou korunu, která je synonymem ke koruně na hlavě lva v městském znaku. Žlutá barva na koruně slavnostního oddílového znaku je opět synonymem k barvám ve znaku města. Barva koruny vyjadřuje ušlechtilost (koruna), sílu (drápy), vzdělanou rétoriku (jazyk) a písmeno G (historickou linii).  Po stranách nalezneme černé snítky vavřínových listů. Listy vavřínu symbolizují dobrou paměť, koncentraci a racionální myšlení, jsou podporou jasnozřivosti a nastolují klidný spánek. To vše je ve stolním tenisu velmi žádané. Slavnostní znak je prezentován na bílém podkladu. Bílá barva symbolizuje čistotu, čestnost a noblesu.