Historie

Stolní tenis byl v jednotě založen v roce 1930. V roce 1948 přišli do jednoty členové TTK Racek Hradec Králové a obnovili práci oddílu v jednotě. Koncem roku 1958 přešla převážná část členů oddílu do TJ Slovan Hradec Králové (bývalá Slavia Hradec Králové). Novým impulsem do práce oddílu přineslo až nové vedení zvolené v roce 1963 v čele s Josefem Riedlem, který vykonával funkci předsedy oddílu až do roku 1990. Tento výbor se také začal více věnovat mládeži.

Dalším obdobím, které podpořilo práci oddílu a především dokázalo proměnit kvantitu práce minulých let ve vyšší kvalitu, byla 90. léta 20. století. „A“ družstvo mužů postoupilo do krajského přeboru 1. třídy a přední místa na krajských přeborech začali obsazovat i závodníci kategorie mládeže. Systematická práce s mládeží začala přinášet své ovoce na přelomu 20. a 21. století. Družstvo dorostenců opakovaně vybojovalo postup na mistrovství České republiky, kde obsadilo v silné konkurenci mnohem větších a finančně lépe zabezpečených oddílů nejlépe 6.místo (v sezóně 2001/2002).

„A“ družstvo mužů  v  sezóně 2004/2005 hrálo nepřetržitě 3. ligu již třetím rokem. Členové oddílu získali i řadu titulů přeborníků kraje v kategorii jednotlivců především zásluhou mimořádného talentu Miloše Šlapáka ml., který se stal v 15 letech nejmladším přeborníkem kategorie mužů v historii přeborů.

Dalším impulsem ke zkvalitnění práce s mládeží bylo udělení statutu vybraného oddílu mládeže ČOS v roce 2002. Pod vedením hlavního trenéra Michala Lebedy st. v oddíle vyrůstá řada nadějných hráčů. Svoji výkonnost již prokazují předním umístěním na krajských žebříčcích, řadou titulů krajských přeborníků, postavením na celostátních žebříčcích a opakovanými  postupy družstev na mistrovství České republiky.

V roce 75. výročí založení oddílu patřil oddíl podle stavu členské základny k největším v Královéhradeckém kraji. Práce oddílu byla řízena tříčlenným výborem ve složení MUDr. Jiří Zajíc (předseda), Michal Lebeda st. (jednatel) a Ing. Milan Tměj (hospodář). Oddíl má řadu kvalifikovaných trenérů i rozhodčích. Výrazně se zkvalitnilo i materiální vybavení oddílu. K propagaci jednoty velmi dobře slouží nově vznikající tradice krajských bodovacích turnajů mládeže pořádaných v naší sokolovně. O důvěře v náš oddíl svědčí i přidělené pořadatelství krajských přeborů jednotlivců v kategorii staršího žactva.

V roce 2010 začala nová éra oddílu stolního tenisu, kdy byla zcela přeorganizována struktura práce s mládeží pod vedením Michala Lebedy st. Nový trend s sebou přinesl mimořádný vzestup stolně tenisové výkonnosti jak v mládežnických kategorií, tak v kategoriích dospělých. Tyto mimořádné úspěchy nezůstaly bez povšimnutí Českou asociací stolního tenisu a v oddíle bylo postupně zřízeno Sportovní Středisko Mládeže a v roce 2014 dokonce Sportovní Centrum Mládeže ČAST.

2007/2008:

EL mužů:  11.místo /(Lebeda st.), Šlapák, Sojka, Pozník D., Lebeda ml., Jakubec/

KP dospělí: 1. Miloš Šlapák

KP dorost: Michal Lebeda ml.

KP starší žáci: Michal Lebeda ml.

2008/2009:

EL mužů: 12.místo /(Lebeda st.), Šlapák, Sojka, Pischel, Lebeda ml./

MČR dorostenců: 13.-16.místo /(Lebeda st.), Foff, Lebeda ml., Sojka/

2012

1. místo MČR starší žactvo, jednotlivci (Kapounová)
3. místo MČR  starší žactvo, čtyřhra (Kapounová)
3. místo MČR starší žactvo, čtyřhra (Hort)
3. místo MČR starší žactvo, smíšená čtyřhra (Kapounová)
Mistryně České republiky družstev starších žákyň

2013

3. místo MČR U21, čtyřhra (Lebeda ml.)
Vicemistři České republiky družstev dorostenců

2014

1. místo MČR starší žactvo, jednotlivci (Buben)
1. místo MČR starší žactvo, čtyřhra (Buben)
1. místo MČR starší žactvo, čtyřhra (Kozáková)
3. místo MČR dorost, čtyřhra (Koblížek)
3. místo MČR dorost, čtyřhra (Brož)
3. místo MČR dorost, čtyřhra (Kozáková)
3. místo MČR družstev dorost
3. místo MČR družstev starší žáci

V roce 2015 byl předám oddílový výbor novému týmu, který začal pracovat ve složení Pavel Kačer, Michal Lebeda st., Jakub Hrunka, Michal Lebeda ml. a Tadeáš Kopecký. Tento výbor rozvinul počáteční myšlenku vytvoření oddílu s nejvyššími ambicemi jak v kategorii dospělých, tak i mládeže.

2015

3. místo MČR dorost, čtyřhra (Mokrejš)
3. místo MČR dorost, čtyřhra (Kozáková)
3. místo MČR mladší žactvo, jednotlivci (Mokrejš)
3. místo MČR mladší žactvo, čtyřhra (Mokrejš)
3. místo MČR mladší žactvo, čtyřhra (Jakubský)
3. místo MČR mladší žactvo, smíšená čtyřhra (Mokrejš)
Vicemistři České republiky družstev dorostenců
Mistrovství Evropy mladších žáků . místo (Dan Janovský)

2016

3. místo MČR dorost, jednotlivci (Buben)
3. místo MČR dorost, čtyřhra (Buben)
3. místo MČR starší žactvo, jednotlivci (Jirásková)
3. místo MČR starší žactvo, čtyřhra (Jirásková)
3. místo MČR starší žactvo, čtyřhra (Nováková)
3. místo MČR starší žactvo, smíšená čtyřhra (Jirásková)
3. místo MČR starší žactvo, smíšená čtyřhra (Mokrejš)
Vicemistři České republiky družstev starších žáků
3. místo MČR družstev starší žákyně

Vícemistr Evropy družstvo ČR Vlastmil Buben
Mistrovství Evropy mladších žáků 65. místo (Lebeda Matyáš)

2017

3. místo MČR dorost, čtyřhra (Jirásková)
3. místo MČR dorost, čtyřhra (Nováková)
3. místo MČR dorost, smíšená čtyřhra (Buben)
3. místo MČR dorost, smíšená čtyřhra (Sazimová)
3. místo MČR starší žactvo, čtyřhra (Nováková)
Vicemistři České republiky družstev dorost
Vicemistři České republiky družstev starší žáci
Vicemistryně České republiky družstev starší žákyně

14. misto Mistrovství Evropy Vlastmil Buben
Mistrovství Evropy mladších žáků 38. místo (Lebeda Matyáš)