Informace

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Pražské Předměstí Hradec Králové 2 má více než osmdesátiletou tradici. Po celou dobu své působnosti se soustřeďuje na práci s mládeží a péči o dospělé hráče. V posledních letech oddíl zaznamenává značný rozvoj, zejména ve vrcholovém sportu. V práci s mládeží patří mezi špičku výchovy sportovních talentů v České republice a družstva v kategorii dospělých se již nastálo zabydlela v nejvyšších ligových soutěžích.

V oblasti výchovy mládeže je kladen důraz na školní prospěchové výsledky oddílových hráčů a skloubení sportovní stránky života s přípravou studia na vysoké škole. Většina hráčů má tréninkový proces „ušit na míru“ tak, aby mohli řádně studovat a zároveň mohli na sportovním poli bojovat o mety nejvyšší, jakými jsou medailová umístění MČR a účast v reprezentaci ČR.

Oddíl v současné době trénuje ve dvou halách. V menší herně je prostor pro 4 stoly, ve velké hale se trénuje na 12 stolech. Oddíl disponuje 16 stoly včetně ohrádek modré barvy, čímž jsou vytvořeny podmínky pro pořádání turnajů.

Nábor a příchod hráčů do oddílu řeší oddílový výbor celoročně, na základě možností zařazení hráče do tréninkových skupin a soutěžních družstev. Hráč je povinen předložit lékařskou sportovní prohlídku, která povoluje hráči sportovat.

Případné ukončení činnosti v klubu řeší oddílový výbor pouze při obdržení informace hráče o ukončení podané do konce ledna příslušného kalendářního roku. K informaci podané později se oddílový výbor nevyjadřuje a vzniklou situaci řeší hráč sám v souladu se soutěžním řádem ČAST. Od měsíce února příslušného roku, tedy oddíl i hráči počítají s uvedením hráče na soupisky družstev v nadcházející sezoně.