Mládež – informace

Stolní tenis, práce s mládeží a Sportovní Centrum Mládeže ČAST
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol PP Hradec Králové 2 má téměř stoletou tradici své činnosti a po celou dobu své působnosti se soustřeďuje na práci s mládeží. Současné i dlouhodobé výsledky v mládežnických kategoriích řadí tento oddíl mezi tři nejúspěšnější oddíly pracující s mládeží v České republice. Medailová umístění na MČR a reprezentační starty hráčů nejsou výjimkou a jsou hlavním cílem práce trenérů.

Zřizovatelem Sportovního Centra Mládeže TJ Sokol PP Hradec Králové 2 je Česká asociace stolního tenisu, která je prostřednictvím komise vrcholového sportu a komise mládeže garantem maximální péče o mladé stolní tenisty.
Sportovní Centrum Mládeže TJ Sokol PP Hradec Králové 2 je zřízeno pod hlavičkou oddílu stolního tenisu. Cílem práce centra je umožnění talentovaným hráčům trénovat v mimořádně kvalitním tréninkovém systému. Hráči zařazení do tohoto systému mají možnost využívat tréninkových možností v takovém rozsahu, který umožňuje připravit hráče na dosažení met nejvyšších včetně reprezentace ČR.

Oddíl i Sportovní Centrum Mládeže používá nejmodernější tréninkové metody. Přesto, že zde působí mimořádně kvalitní trenéři, jejich soustavné zdokonalování trenérské práce je samozřejmostí. Mimořádně efektivní je tréninkový systém, který nabízí kombinaci společné a individuální péče o mladé stolní tenisty a dokáže využívat a rozvíjet individuální přednosti každého sportovce. Tento systém je ojedinělý v ČR a je těžko kopírovatelný.

Hradec Králové – město sportovců
Hradec Králové je znám jako město sportovců. Jsou zde vytvořeny mimořádné podmínky pro přípravu sportovců všech odvětví. Rozloha města, urbanistické řešení a městská doprava skvěle řeší ztrátové časy a tak se na každé sportoviště může každý dopravit během 15 minut. Oddíl využívá zejména atletický ovál, spining, kondiční trampolíny, fitnes posilovnu, běžecké, cyklistické a bruslařské trasy v novohradských lesích. Je také velmi aktivní v oblasti regenerace a péče o zdraví mladých sportovců. Oddílovým hráčům je také zajištěno využití aktivních regeneračních procesů, jakými jsou sportovní masáže a hydro masážní procedury (vířivky, sauna, pára). Město nabízí tyto regenerační procesy na dvou místech, v krytém a venkovním bazénu.

Zajištěna je i péče fyzioterapeutická, která je základem pro prevenci zranění. Jak péče fyzioterapeutická, tak i péče psychické odolnosti sportovců je na velmi dobré úrovni a sportovci mají možnost využívat i individuální péči v těchto oblastech. Z tohoto důvodu patří do personálního zajištění oddílu i fyzioterapeut a konzultačně sportovní lékař.

V oblasti kondiční přípravy jsou používány nejnovější metody rozvoje pohybové připravenosti mladých stolních tenistů včetně poznatků takzvané „Čínské školy“ a také dnes velmi moderním tréninkovým procesem Nordic Walkingu. Každý hráč Sportovního Centra Mládeže má individuální plán kondičního rozvoje, který je ušit na míru dle aktuálních možností a potřeb a hlavně podle senzitivních období rozvoje pohybové dovednosti.

Práce s talentovanou mládeží má individuální charakter, což je nejprogresivnější způsob zvyšování výkonnosti. Nicméně oddíl velmi dbá na vysoký stupeň klubismu a péči o zdravý kolektiv. Velmi často jsou zařazovány mimo stolně tenisové akce jako oddílový triatlon, duatlon, bowling, florbal, rozvoj v oblasti kulturního rozhledu, společná soustředění a podobně.

Hradec Králové – město studentů
Oddíl i Sportovní Centrum Mládeže pomáhá mladým sportovcům i ve studijních záležitostech. O důležitosti kvalitního vzdělání není třeba hovořit. Oddíl má úzké kontakty s řadou středních škol, které našim sportovcům vycházejí vstříc při jejich studijních povinnostech. V této oblasti se trenéři i management snaží být pro mladé sportovce oporou.

V Hradci Králové se nachází čtyři gymnázia, dalších cca dvacet středních škol a učebních oborů s maturitou je zde ještě více. Ve školách mají hráči možnost domluvení individuálního studijního plánu. Tento způsob studia není v Hradci Králové žádným problémem, neboť jak již je uvedeno výše, Hradec Králové je město sportovců a ředitelé škol jsou na tento způsob studia zvyklí. V oddíle je zaveden systém kontroly prospěchu. V případě neuspokojivého prospěchu není možné hráčům umožňovat tréninky zasahující do školní docházky. Tento systém kopíruje praxi hokejistů a volejbalistů a je velmi efektivní. Ve skutečnosti téměř nedochází k problémům s prospěchem.

Hradec Králové je také univerzitním městem. Možnost vysokoškolského studia je společně s 20 km vzdálenými Pardubicemi na velmi vysoké úrovni. Hráči mají možnost ucházet se i obory, které je možné studovat dálkově a dále se tedy věnovat stolnímu tenisu. Opět urbanistické řešení města nabízí dopravu na všechny školy do 15ti minut.
V tomto ohledu nabízí Hradec Králové jedno z nejlepších míst pro vrcholové sportovce vůbec.

TJ Sokol PP Hradec Králové 2 – efektivnější nábor a přípravka
Náborová činnost oddílu probíhá po celý rok a mladí sportovci se mohou přihlásit do přípravky, která je ve skutečnosti stolně tenisovou družinou. Starší talentovaní stolní tenisté z regionu východních Čech, zejména v žákovském věku, se mohou ucházet o trénování ve Sportovním Centru Mládeže individuálně. Každý talentovaný hráč, který na sobě chce pracovat, najde ve středisku uplatnění. Oddíl nabízí těmto mladým sportovcům a jejich rodičům zdarma pomoc formou konzultace v oblasti zlepšení tréninkového procesu i v ostatních oblastech sportovní přípravy. Mladí talentovaní hráči si také mohou zdarma vyzkoušet trénink v systému Sportovním Centru Mládeže včetně tréninku s ligovými hráči.

Samotný nábor mládeže je mimořádně efektivní. V předškolním věku funguje v TJ oddíl pohybové všestrannosti, který připravuje mladé sportovce pro specializované sporty, tedy i stolní tenis. Školáci nastupující do první třídy jsou tedy po dvou letech přípravy všeobecné obratnosti velmi dobře připraveni pokračovat ve stolně tenisové přípravce.

Oddíl TJ Sokol PP Hradec Králové 2 – místo pro vrcholový mládežnický stolní tenis
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol PP Hradec Králové 2 je ideálním místem pro péči o mladé stolní tenisty. Za posledních 10 let zaznamenal oddíl mimořádný vzestup a v současné době patří mezi nejúspěšnější oddíly pracující s mládeží v ČR. Kouzlem úspěchu je unikátní systém práce s mládeží, který je založen na malých tréninkových skupinách s akcentem na individuální přístup ke každému hráči a rozvoji jemu vlastních dovedností. Tento systém malých skupin je sice velmi časově náročný pro trenéry, ale je velmi efektivní, neboť se netříští trenérská péče do početných skupin. Společně s rozměrem města, urbanistickým řešením a zázemím sportovním a studijním je jednou z nejvýhodnějších lokalit pro mladé stolní tenisty.

Trenérská péče:

Michal Lebeda ml.

  • trenér licence „A“
  • specialista v oblasti techniky úderů a nácviku podání

Olesia Stakhová

  • trenér licence „B“
  • studující licence „A“
  • specialistka na ženský stolní tenis a práci s mládeží

Radek Kačer

  • trenér licence „C“
  • specialista na přípravku a začínající mládež

Tréninkové podmínky
V současné době využívá oddíl dvě haly. Tréninková a zápasová činnost probíhá ve velké hale na 12 stolech. V menší hale se trénuje na třech až čtyřech stolech a probíhá zde převážně individuální příprava, výuka techniky a tréninky stolně tenisové družiny a přípravky.